คอมมิชชั่น 50%

    พันธมิตร OLE777 ที่มี Active Member ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป และ รายได้สุทธิ >5,000,001 บาท รับ คอมมิชชั่น สูงสุด 50%